Watching football

Public Viewing in Utrecht

Utrecht

Borrelbar Plank
Voorstraat 96
3512AV Utrecht


Café & Bar Luna’s
Zevenwouden 258
3524CX Utrecht

t: +31 30 74 35 119
w: www.cafebarlunas.nl
e: info@cafebarlunas.nl


Café De Stadsgenoot
Breedstraat 8
3512 TW UTRECHT

t: +31 30 2 23 26 29
m: +31 6 2 490 490 1
w: www.cafedestadsgenoot.nl
e: wilfredjager@hotmail.com


Café Joost
Achter Sint Pieter 3
3512 HP Utrecht

w: www.cafejoost.nl
m: +31 6 555 81 597
e: Jelte@cafejoost.nl

Groups only, please call Jelte and make a reservation


Café Weerdzicht
Oude Gracht 1
3511 AB Utrecht


Restaurant Kartoffel & Veltings Biergarten
Oudegracht aan de werf 145
3511 AL Utrecht

t: +31 30 238 1338
w: www.kartoffel.nl
e: info@kartoffel.nl

w: www.veltinsbiergarten.nl
e: info@veltinsbiergarten.nl

Meet the Germans
t: +49 2832 406 309
t: +31 626 610 380
e:
w: www.meetthegermans.info

The indoor beer garden is the best location for German supporters in Utrecht.


Mick O’Connells
Jansdam 3
3512 HA Utrecht


Restaurant De Branding
Croeselaan 303
3521 BT Utrecht

t: +31 30 290 0299
e: info@...
w: De Branding